BuiltWithNOF
Signal-Park

Platsräkning- och hänvisningssystem för parkeringshus och garage

I Norden representerar vi Signal-Park, systemet för er som ställer höga krav på såväl prestanda, mjukvara som ekonomi. Signal-Park är lämpligt till såväl större parkeringshus som små garage.

Signal Park är lättöverskådligt och programeringsbart via vanlig PC-terminal och innehåller en mängd statistikmöjligheter. Bl a kan man lagra och rekonstruera tidigare data över utnyttjandegrad och trafikintensitet i resp. parkeringsanläggning.

Signal-Park gör det även möjligt att övervaka och reglera samt samköra olika anläggningar, antingen via det interna datanätet eller via internetanslutning. Till Signal-Parks fördelar är dess miljöhänsynstagande, så till vida att trafikanten inte behöver köra runt och leta efter ledig plats. Takdetektorer över varje enskild P-plats och tydliga informationsskyltar anger klart och tydligt var ledig plats finns.

 

Takdetektor

Överskådliga informationsskyltar underlättar sökandet efter P-plats.

Handikapp P-plats /blå skylt/

Ett flertal varianter av standardskyltar finns i sortimentet

Övervakningscentral via PC. Här visas i realtid anläggningens beläggningsgrad. Varje våningsplan, parkeringszon etc. kan visualiseras på ett överskådligt sätt. Går även att reglera antalet specifika platser för viss tid. Även information om brand- och röklarm, CO-halt etc. Styrning av ventilation kan erhållas.

En mängd statistik är tillgänglig som exempelvis antalet upptagna platser, antalet infarter och utfarter. Även över aktuella fordon kan erhållas.

All data är lagrad i en fil som kan öppnas i annat nätverk. Dessutom kan uppgifter från varje enskilt parkeringshus/plats erhållas.

Platskonfiguration på plan av skyltar och platser kan erhållas som tillägg.

[K. Olsson Electronic AB] [Företaget] [Produkterna] [Signal-Park] [The company] [The products]