BuiltWithNOF
Produkterna

Parkeringsledningssystem

P-led system som är genomarbetade skapar en effektiv och lätt innerstadstrafik där bilisten snabbt och korrekt blir hänvisad till en destination där en ledig plats kan utnyttjas. Antalet lediga platser som informeras på de elektroniska skyltarna sker genom en nedfräst “sensor” vid infarterna oc en motsvarande vid utfarterna korrigerar informationen.

Systemet resulterar i: * Minskade luftföroreningar * Mindre koncentration av trafik i innercity * Färre hinder för publik transport * Minimerad bullerstörning

“Signal-Park” är ett nytt unikt parkeringssystem för garage och P-hus som orienterar bilisten till ledigt utrymme. En detektor med LEDs är placerad i taket och känner av lediga platser. Programvaran visar i realtid komplett information och antalet platser.Alla förändringar lagras och kan analyseras i efterhand.

Automatiska betalningssystem

Moderna “Betalstationer” där betalning kan ske med bankernas och bensinbolagens kontokort samt med sedlar och mynt. Fördelen med detta system är att man endast betalar för utnyttjad tid. Således undviker man parkeringsbot eller tvingas lägga på för tilltagen tid. Betalautomaternas display är tydligt utformad.

Infart. Vid infart erhålles en biljett. Alternativet kan inregistrering ske med kontokort.

Utfart. Utpassering sker genom att man inför betald biljett i utfartsläsaren alternativt betalas biljetten direkt med kontokort eller används kontokort direkt vid in/utfart.

Biljettautomater

K. Olsson Electronic AB erbjuder moderna, högteknologiska versioner av biljettautomater som genom flexibelt komponentsystem kan anpassas helt efter kundens önskan och de behov som respektive anläggning kräver för maximal effektivitet.

För vår egen tillverkning av biljettautomater återfinns marknadens största och mest innovativa komponentleverantörer. I sortimentet ingår även P-mätare för montering i omedelbar anslutning till respektive parkeringsruta. Anses som särskilt praktiska vid långsträckta gatuparkeringar, där en biljettautomat kan te sig avlägsen för bilisten.

Den alt mer förekommande alternativet är dock biljettautomater, speciellt på de lite större parkeringsplatserna där automaten kan ges en central placering.

Här ställs naturligtvis extremt höga krav på tillförlitlighet, säkerhet och robust konstruktion. Men det är också av stor betydelse att biljettautomaten är användarvänlig. För båda systemen gäller företrädesvis förskottsbetalning av P-avgift. Betalningssystem med mynt samt sedlar i olika valörer och /eller konto/kreditkort finns att tillgå.

Biljettautomat med streckkod. Utbudet omfattar även biljettautomater där tid- datum och streckkod printas på biljetter för manuell- eller streckkodsavläsning i kassa.

- Större säkerhet

- Förskotts- och Efterbetalning

- Med bommar eller bara portar

- Med sluss-funktion

Passagekontrollsystem

Dessa är avsedda för garage/P-hus eller vanliga konrotsfastigheter. Systemet är utvecklat efter modernaste tänkbara teknok och är redan vid produktutvecklingsstadiet anpassat för internationell användning. För att möta alla tänkbara önskemål, finns en hel serie olika grundsystem att välja mellan, även inkluderande nya kompakta modeller. Samtliga versioner är uppbyggda för att enkelt kunna integreras med annan elektronisk säkerhetsutrustning av högsta internationella standard. Systemet kan naturligtvis programmeras både för off-line, för överbokning och för trafikstyrning i garage eller på P-platser.

Elektromekaniskt drivna bommar

Avsedda för parkerings- och industrianläggningar samt färjelägen och hamnar. Basen ur vårt program är bommar för parkering och industrianläggningar från 2,5 m till 9 m längd och en öppningshastighet från 1,5 till 6 sek. Bommarna kan fås som vänster- eller högermonterade elektromekaniskt drivna med friktionskoppling.

Automatiska bollards

Istället för alltför lätt flyttbara koner eller tungarbetade betongblock, kan vi erbjuda Bollards, manuella, halvautomatiska och automatiska Bollards med hydrauldrift. Bollards är lämpliga för temporär avstängning av enstaka parkeringsplatser, (VIP-parkeringar) eller gångvägar till bostadshus där man bara undantagsvis får köra etc. Dessa Bollards monteras nedsänkta i marken. De är runda och från nedfällt till uppfällt läge åtgår endast 2,5 sek. Standarddiametern är 250 mm och höjden 450 mm.

Hydrauliska barrikader

Dessa är skapade och tillverkade för total säkerhet vid godsterminaler, buss- och lastbilsparkeringar, samt andra anläggningar som fordrar hög säkerhet, t. ex. kärnkraftverk, hotel etc. På programmet finns olika typer från 355 mm till 964 mm höga barrikader med hydrauldrift och med varierande längd som anpassas till vägens bredd.

Installation

Installation och service av den utrustning vi levererar utförs av vår egen personal eller av kontrakterade elentreprenörer.

[K. Olsson Electronic AB] [Företaget] [Produkterna] [Signal-Park] [The company] [The products]