BuiltWithNOF
Företaget

K. Olsson Electronic AB är idag ett begrepp inom “datorstyrda parkeringssystem”

Företaget kom in i branschen “elektroniskt kontrollerade betalningssystem” redan i samband med den svenska trafikomläggningen från vänster- till högertrafik i slutet av 60-talet.

Detta visade sig vara rätt tidpunkt med tanke på den strukturella omvandling som gjorde sitt intrång inom fordonstrafiken. Behovet av utvecklade parkeringssystem har under senare år blivit allt större och som en följd av detta har specifika lösningar ökat i antal eftersom varje anläggning har sina egna unika faktorer att ta hänsyn till.

Vi på K. Olsson Electronic har hela tiden funnits i frontlinjen vad gäller utveckling av system och har mångårig erfarenhet av vilka komponenter som passar för varje enskild anläggning.

Vi skräddarsyr med andra ord anläggningen efter kundens behov.

Vår policy är att alltid uppnå en optimal lösning till ett bra pris, men ger aldrig avkall på kvalitet och säkerhet.

Ta gärna del av vår mångåriga erfarenhet när vi står i begrepp att bygga ny eller modernisera befintlig anläggning.

* Parkeringsledningssystem

* Automatiska betalninssystem

* Biljettautomater

* Passagekontrollsystem

* Elektromekaniskt drivna bommar

* Automatiska bollards

* Hydauliska barrikader

* Installationer

K. Olsson Electronic AB

Kopparåsvägen 61, 427 38 Billdal

Tel +031 68 13 29

info@olsson-electronic.se

[K. Olsson Electronic AB] [Företaget] [Produkterna] [Signal-Park] [The company] [The products]